ประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประชุมปฏิบัติการขยายผลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาเพื่ออาชีพ"  ในการประชุมปฏิบัติขยายผลโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 532 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-24 12:25:49