กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 259 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-04 15:14:41