โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์

โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์

โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ชื่นชม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นม.1และม.2 เสริมทักษะความคิดหลักการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรีเขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 458 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-25 16:46:57