กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

กิจกรรมคืนดินดี สู่ขุนเขา ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา และมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ดำเนินโครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา ครั้งที่ 5 ขึ้น ใน ณ วัดทิพย์สุคนธาราม เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 331 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-23 02:51:03