โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book)

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นประธานการจัดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประวัติการปฏิบัติงานของครู (Log Book) โดย ดร.ณัชพล กาฬภักดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 426 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-23 02:45:43