โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา

611213 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เข้ามาตรวจเยี่ยม และได้ให้ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 397 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-23 02:11:32