ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 209 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-21 13:55:06