ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔  ๒๕๖๑

นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรีเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 171 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-21 13:53:56