การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT

การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT

การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT

                    20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้รับการติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จากคณะติดตาม นำโดยนายโชคชัย  ฟักโต  นายประยูร  สุธาบูรณ์ และคณะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 362 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-20 21:02:29