โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook)  และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook)  และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561 ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ โดยมี ผู้อำนวยการนายมงคล ชื่นชม เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สว่าง ครู แล ะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 376 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-18 16:25:57