ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับเกียรติ จาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มาเปิดงาน "ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑เขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1,018 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-13 11:35:32