พิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. นฝ.นศท.มทบ.16 กระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬา อบต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. โดยมี รอง ผบ.มทบ.16(2) เป็นประธานในพิธีฯ มีการปฏิบัติดังนี้ 1.การแสดงก่อนเวลา 1.1 ชุมชน อบต.เบิกไพร(การแสดงบาสโลบ,รำวงชาวลาวเวียง) 1.2 การแสดงชุดสุนัขทหารของกรมการสัตว์ทหารบก 1.3 การแสดงทางยุทธวิธีของ นศท. 2.กระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. โดยมี นศท.ร่วมกระทำพิธีฯ ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ. จำนวน 1,200 นาย พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นศท.มีความตั้งใจในการกระทำพิธีและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น นศท.เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 186 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-12 20:22:54