กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

               4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โดยการนำของ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ รวมถึงสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า พืชผลการเกษตร ชุมชน ขยายผลสู่โรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิต ประจำวันเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 963 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-04 18:32:18