โรงเรียนโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน

โรงเรียนโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน

โรงเรียนโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน

   30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้ดำเนินการตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาววิมล อินแหยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเคารพ สอนไข่  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  นางสาวเกศสุดา เนรมิตรธนไพศาล ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา  นางสาวสาวิตรี แก้วยิ้ม ผู้แทนผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 162 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-03 10:36:42