กีฬาภายใน "หางนกยูงเกมส์"

กีฬาภายใน "หางนกยูงเกมส์"

กีฬาภายใน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "หางนกยูงเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๘  ให้กับนักเรียน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๙ - ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 
เขียนโดย โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 2,304 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-16 15:55:08