การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา โดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม นายวรรณชัย  รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา นายสิงหา สิทธิกูล ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางสาวศศิธร  น่วมอารี ผู้แทนผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาร่วมกันตรวจนับ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา
เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,174 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-30 12:27:47