พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

           ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ 
                        ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
                              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 430 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-30 09:19:39