กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่นโดยร่วมกับโครงการ MOU ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ ภาษา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,399 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-16 15:47:28