ต้อนรับนนทรีช่อใหม่ สู่รั้วเทพมงคลรังษี

ต้อนรับนนทรีช่อใหม่ สู่รั้วเทพมงคลรังษี

ต้อนรับนนทรีช่อใหม่ สู่รั้วเทพมงคลรังษี

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
 
1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์  ภาษาไทย
2.ปวริศา นิลมณี  ภาษาไทย
3.น.ส.ณัฏฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย
4.น.ส.รัชนีพร   รักเรืองรอง  คณิตศาสตร์
5.นายกมล  ทัลวัลลิ์  วิทยาศาสตร์
6.น.ส.วรรณภา  แสงเคลือบ  วิทยาศาสตร์
7.น.ส.อังค์วรา  ยอดออน  สังคมศึกษาฯ
8.น.ส.อรวรรณ  หนูขาว  สุขศึกษาและพลศึกษา
9.น.ส.ณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ดนตรีไทย
10.นายญกฤต  จันทร์หอม  ภาษาต่างประเทศ
11.น.ส.ธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  ภาษาจีน
12.นายจอมพล  สังข์เงิน  การงานอาชีพฯ
13.น.ส.กฤษฎาวรรณ  พันธุระ  แนะแนวเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 601 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-28 09:44:23