พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชน
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ ที่นี่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 428 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-27 17:18:00