มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่อง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ 3เก็บ 3 โรค
3เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ
3โรคคือ 1โรคไข้เลือดออก 2โรคติดเชื้อไวรัสซิกก้า 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายเขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 291 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-27 15:20:03