โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์

โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์

โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 394 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-27 13:06:18