โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อตนเองและสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,806 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-26 13:41:05