โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,187 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-26 13:27:51