พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโีครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TOT SMS RFID SOLUTION TO SCHOOL) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามนักเรียนเขียนโดย โรงเรียนวิสุทธรังษี เปิดอ่าน 793 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:14:21