ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

      ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงานการบริหารงาน พัฒนาองค์กร รวมถึงการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ในรูปแบบของสถานศึกษาประจำแบบสหศึกษาเขียนโดย กาญจนา ตันสมศักดิ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 478 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-26 13:08:11