บรมฯ ร้อยดวงใจ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

บรมฯ ร้อยดวงใจ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

บรมฯ ร้อยดวงใจ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

        โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและเทพบุตร กิจกรรมไข่มัจฉาพาโชค กิจกรรมประกวดกระทงประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์ และมีวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยให้ความบันเทิงภายในงาน

เขียนโดย กาญจนา ตันสมศักดิ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 415 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-25 11:13:13