พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ภาพพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 385 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-23 09:47:24