กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561

กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561

กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วยเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 472 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-22 20:26:22