เฟื่องฟ้าเกมส์ กีฬาสีภายในโรงเรียนประชามงคล

เฟื่องฟ้าเกมส์ กีฬาสีภายในโรงเรียนประชามงคล

เฟื่องฟ้าเกมส์ กีฬาสีภายในโรงเรียนประชามงคล

วันที่ 9-11 กันยายน 2558 โรงเรียนประชามงคลได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น มีทั้งหมด 4 สี คือ สีแดง สีชมพู สีม่วง และสีฟ้า มีการจัดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนแข่งขันกันด้วยความสามัคคี และนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันตกแต่งสแตนเชียร์และสามารถแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในแต่ละสีของตนเอง 
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 1,912 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-14 11:02:11