กิจกรรมสืบสานประเพณี

กิจกรรมสืบสานประเพณี

กิจกรรมสืบสานประเพณี

กิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกันทำบุญ โดยให้นักเรียนและครูได้ร่วมกันทำกระทงห้องเรียนละ 3 กระทง แล้วนำไปถวายวัดตาลเตี้ย ในวันลอยกระทง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,185 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-22 10:09:58