วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

         วันวชิราวุธ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาได้จัด กิจกรรมวันวชิราวุธ โดยมี ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี วางพวงมาลัย ร่วมกันถวายราชสดุดี ประธานกล่าวให้โอวาท และตรวจเยี่ยมลูกเสือและเนตรนารีเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,327 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-22 09:52:28