ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฯระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68

ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฯระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68

ตัวแทนนักเรียนแข่งขันฯระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา มีตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรรม เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68   2 รายการ
1.ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.ต้น  เด็กหญิงวีรวรรณ มารทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน นางสาววรางคณา ศรีบุญเพ็ง

2.ศิลปะ-ดนตรี การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับ ม.ปลาย นายธีรพัฒน์  ม่วงน้อย ชนะเลิศเหรียญทอง

ครูผู้ฝึก นายพิชิต คำลักษณ์
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 237 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-21 11:09:08