งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

งานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

           ภาพงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล บ๊าว บาว 101 ปี 

      โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก 

           โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 446 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-20 16:00:49