การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุรีเขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,246 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-20 14:48:26