ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา

ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา

ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครูอาวุโส ร่วมกับครูปัจจุบันและบุคลากร สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ 70 ปี โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โดยมี ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ช่วงพักเที่ยงมีผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเลี้ยงขนมและอาหาร ให้นักเรียนเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,389 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-06 10:13:05