ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จ.พิจิตร

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากจากโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 421 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-05 14:43:41