พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

                     โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เปิดอ่าน 2,777 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:14:07