ร.ร.หนองตากยาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

ร.ร.หนองตากยาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

ร.ร.หนองตากยาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว  ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

          ทีมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 17
เมื่อวันที่
13 – 14 ตุลาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          โดยตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 ทีม ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม
และมีตัวแทนนักเรียน จำนวน
1 ทีมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคมที่ผ่านมา และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความไกลแบบขวดเดียว
ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่
17  ซึ่งทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่
นายยุทธนา  ทองพูล, นายวิสุทธิ์ เพ็ชนิล, นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง และนายสหชัย ศรนรินทร์ 
ฝึกซ้อมโดยนายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ และนางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช  
และอำนวยการฝึกซ้อมโดย นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 
เขียนโดย วรงค์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-01 15:41:00