มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี

มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี

มอบรางวัลดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลรังษี

1.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทดนตรีไทย โดยสถาบันบันบัณทิตพัฒนศิลป์
2.วงเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา
3.นายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
4.น.ส.คงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ประเภทบรรเลงรวมปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษาเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 494 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-01 11:29:19