อบรมเชิงปฏิบัติการ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์

อบรมเชิงปฏิบัติการ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์

อบรมเชิงปฏิบัติการ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์

           วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนิวัติ วงษ์วิลัย พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและเอื้ออำนวยต่อบุคลากรในโรงเรียนในยุคThailand 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  อาคาร 2  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

เขียนโดย กาญจนา ตันสมศักดิ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 459 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-30 14:23:01