ต้อนรับนนทรีช้อใหม่

ต้อนรับนนทรีช้อใหม่

ต้อนรับนนทรีช้อใหม่

รองฯ พัชรี จิรจีรังชัย กล่าวต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คนดังนี้ 1.ครูฐกฤต จันทร์หอม 2.ครูกฤษฎาวรรณ พันธุระ 3.ครูศิริประภา อุ่นวงค์ 4.ครูณัฎฐา เกียรติศิริกุล 5.ครูอมรรัตน์ ชมชูชื่น 6.ครูจอมพล สังข์เงิน 7.ครูกมล ทัลวัลลิ์เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 591 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-29 15:52:39