การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 "เยาวชนกาญจน์สานฝัน กองทุนแม่" ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธาราฐอนุสรณ์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 524 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-25 10:53:10