พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ  ในการนี้ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสในอำเภอปากท่อ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากท่อ  ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี      จากนั้น ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมสักการะพระพุทธปฏิมากร "พระพุทธมงคล ทศพลญาณบพิตร" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและวางพวงมาลัย ถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย อำไพ แจ่มรุ่งฟ้า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 510 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-23 16:51:59