ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 352 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-11 17:48:18