เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก

เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก

เฟื้องฟ้าผลัดใบ รวมใจส่งรัก

ขอเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เเละขอบเเสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการดุษฎี เนาวรัตน์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
*******ด้วยรักเเละผูกพัน*****เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 504 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-10 10:57:11