ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนประชามงคลได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เเละ ศน.ช่อทิพย์ อินทรักษา เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมจันทรมงคลเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 290 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-10 10:38:10