รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา

รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา

รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา

โรงเรียนบางพแพปฐมพิทยา รับการศึกษาดูงาน จากโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนสถาพรวิทยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ายจตุรงค์ สุขแก้ว เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียนเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,185 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-09 22:26:38