อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  4 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ของจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งทำทะเบียนประวัติ และเขียน ก.พ.ในครั้งนี้ จำนวน 113 คน ณ ห้องประชุม สัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 582 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-05 10:05:37