ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

วันที่ 3 ตุลาคม  2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference    ตามประเด็นดังนี้  (1) เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ท แอนด์สปา (2) รมช.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬาครั้งที่ 3 วันที่ 1 ต.ค.2561 (3) การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทุกโรงเรียน (4) การขยายผลการจัดการเรียนการสอนเวทคณิต ของ สพฐ.เข้าร่วมฝึกอบรมเวทคณิตจากสถาบัน Brainbay Edu-Spark For Training Cause (Chennai) ณ ประเทศอินเดีย (5)จากดินสู่ดาว นักเรียนไทยก้าวสู่สากล เป็นโครงการที่เด็กนักเรียนนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับประเทศ และไปประกวดระดับนานาชาติ (6) โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 327 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-03 16:13:04